SÄKERT MILJÖVÄNLIGT ALTERNATIV

Aquacode™ hjälper industrin, lantbruket och offentliga inrättningar att öka produktiviteten samt livskvaliteten för människor och djur genom att erbjuda maskiner som tillverkar desinfektionsvätska mot bakterier, virus, sporer och mögel till låg kostnad och utan användande av kemikalier.

Om elektrolysmaskiner (ECA)

ECA fungerar på samma sätt som det mänskliga immunsystemet. När kroppen attackeras från invaderande bakterier och virus svarar immunsystemet omedelbart genom att skicka neutrofiler (vita blodkroppar) till invasionen.

 

Neutrofiler är ett av kroppens huvudsakliga försvar mot bakterier och producerar, när de aktiverats, stora mängder av en blandad oxidantlösning som är effektiv för att eliminera invaderande mikrober och patogener.

Denna svaga syra, som förekommer naturligt i människokroppen, kallas hypoklorsyra (HClO) och är ett potent desinfektionsmedel. Det är ej giftigt för människor och är mycket effektivt som ett antimikrobiellt medel med snabb verkan. Hypoklorsyra är allmänt erkänd som en av de mest effektiva kända biociderna.

I detalj består systemet av en elektrolyscell innehållande två elektroder, en katod och en anod, åtskilda av ett membran.
I cellen injiceras en vattenlösning bestående av filtrerat och mjukt vatten och beroende på applicering, natriumklorid (NaCl, salt) eller kaliumklorid (KCl). Med användning av elektricitet med fördefinierade och kontrollerade ström- och spänningsvärden producerar cellen en elektriskt aktiverad vätska:

Anolyt, med hög desinfektionseffekt som kan användas i olika applikationer.

NÅGRA TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Följande branscher kommer att kunna få mycket nytta genom att använda miljövänliga Aquacode™:

 • Mjölkproduktion och förädling

 • Kött, fisk och fågel beredning

 • Grönsaker och frukt

 • Boskapsbranscher och uppfödning

  • Hästar

 • Jordbruket växa ut och bearbetning

 • Hälsa- och sjukvården

 • Industri

  • Kyltorn och kylsystem vattenrening

 • Dricksvatten desinfektion och behandling av avloppsvatten

 • Hantering av ballastvatten

 • Vattenbruk

 • Olje- och gasindustrin

 • Simbassänger desinficering av vatten

Copyright © 2020 MATSECO AB. Alla rättigheter förbehålls.