GDPR

Matseco AB, respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi vill alltid vara öppna med vilka typer av information vi samlar in från dig, och varför. I Matseco AB policy för personuppgifter beskrivs vilket ansvar Matseco AB har, vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder Matseco AB tjänster via webbplatsen eller via kopplingar/integrationer.
Matseco AB är Personuppgiftsansvarig eller Personuppgiftsbiträde i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning: GDPR.

Definitioner

Personuppgiftsansvarig & Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig – Matseco AB är Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avser Användaren av tjänsten. Personuppgiftsbiträde – Matseco AB är Personuppgiftsbiträde för det uppgifter som Användaren delger Matseco AB avseende Avsändare – Upphämtningsadress och Mottagare – Leveransadress. Uppgifterna kan närsomhelst uppdateras eller raderas av Användaren genom att kontakta oss.

Personuppgifter vi samlar in

Matseco AB inhämtar i första hand uppgifter vid användandet av beställning och kontaktformulär. Exempel på personuppgifter är kontaktuppgifter såsom: telefonnummer, e-post och adress. Matseco AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register såsom UC om det är nödvändigt att pröva er kreditvärdighet. Matseco AB registrerar personuppgifter i samband med:
1. Beställningar;
2. Utlämning av e-postadress, telefonnummer, namn, adress på webbplatsen;
3. Uppdatering av dina uppgifter eller skapande av nya kunder;
4. Om du kontaktar oss via chatt, e-post, telefon, webbplatsen och social media;
Ditt besök på Matseco AB, inklusive trafikdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Hur vi använder insamlad information

Matseco AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar för att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som Användare. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.
Matseco AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att exempelvis ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan personuppgifter komma att samlas in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras information om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom IP-adress, typ av enhet, operativsystem, cookies och webbläsartyp.

Rättslig grund, lagring & gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Matseco AB ger du din tillåtelse till att Matseco AB registrerar och lagrar uppgifterna som avser den tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Matseco AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Matseco AB använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan begära att dina personuppgifter raderas genom att kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Matseco AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte kan information som är äldre än tre år att sparas och användas. Viss information kan behållas längre då det krävs av andra lagkrav som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Vad gäller dina egna personuppgifter har du rättigheter och möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Matseco AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Matseco AB eller höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Matseco AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte för dess innehåll. Matseco AB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller vid frågor är du välkommen att kontakta oss på:

Matseco AB
Bergfotsgatan 5B

431 35 Mölndal
E-post: info@aircode.se
Telefonnummer: 031-70 60 980
Denna privacy policy gäller från och med 2018-05-20.