April – 2014

43 st Aircode IDAC-550 är installerade i Simadan Amsterdam Project. Hela installationen utfördes av Colt International BV. See picture IDAC-550