Copyright © 2019 MATSECO AB. Alla rättigheter förbehålls.

HUR FUNGERAR AQUACODE SYSTEMET OCH TEKNIK

Hjärtat i Aquacode’s teknik är de patenterade
diafragmaceller som utformats med hjälp av innovativ och
unik teknik för att effektivt leverera
elektrolysvattenlösningar (Anolyt och Katolyt)
med en 1-4% lösning av NaCl och vatten som
utgångsmaterial.
Till skillnad från andra elektrolytiska celler separerar ett
membran Anolyt och Katolyt lösningarna som genereras
vid respektive anod och katodkamrarna i cellen. Detta
förhindrar att de två strömmarna blandas och bildar en
enkel natriumhypokloritlösning vilket är fallet med många
andra kommersiellt tillgängliga elektrolytiska celler.

Uppfinningen av dubbelkammar diafragma
elektrolysapparaten (hjärtat i alla Aquacodes
produkter) markerar ett genombrott i desinfektions,
steriliserings och vattenrenings teknik.
Liknande elektrolysapparater har varit kända
tidigare, men det var först i slutet av 70talet som
EW teknik utvecklades av det Ryska institutet för
medicinsk och vetenskaplig forskning. Tidigare
modeller av EW produkter såldes i hela forna
Sovjet Unionen, i allmänhet för att desinficera
vatten och för sterilisering på sjukhus.
Den uppfinning Aquacode använder gör det
möjligt att avsevärt utvidga dess kommersiella
tillämpningar och ger i detta hänseende
Aquacode en obestridliga fördel över befintliga
konkurrenter. Diafragma elektrolys tekniken
(EW) är unik för Aquacode och den är patenterad
över hela världen

 

Aquacode celler tillverkas med varierande
produktionsvolymer Anolyt allt från 40L per tim till
1000L per tim, av Anolyt per cell. Kombination av
celler gör det möjligt att tillverka Aquacode enheter
med en kapacitet på upp till 6000L Anolyt per timme.
Anolyten kan antingen doseras direkt i ditt system,
eller alternativt till en ackumulatortank om behovet av
dosering är varierande. Med hjälp av en
sensorstyrd doseringspump anpassas doseringen till
den biologisk belastningen i ditt system.
De enda kraven våra system har är en tillgång till salt,
vatten och el. Generatorerna kan styras av PLC med en
enkel att använda HMI (Human Machine
interface) som gör det möjligt för slutanvändaren att exakt
kontrollera Anolytens pH-värde och rätt dosering för en
viss tillämpning.


Genomsnittlig kostnad för att tillverka 1000 liter
av Anolyt i ett antal europeiska och Nordamerikanska
länder är Euro 3,-, detta gör vätskan till ett mycket
kostnadseffektivt alternativ till många idag använda
kemikalier.