Hjärtat i Aquacode’s teknik är den patenterade
diafragmacellen som utformats med hjälp av innovativ och unik teknik för att effektivt leverera elektrolysvattenlösningar med en 1-4% lösning av NaCl och vatten som utgångsmaterial.


Till skillnad från andra elektrolytiska celler separerar ett membran Anolyt och Katolyt lösningarna som genereras
vid respektive anod och katodkamrarna i cellen. Detta
förhindrar att de två strömmarna blandas och bildar en
enkel natriumhypokloritlösning vilket är fallet med många
andra kommersiellt tillgängliga elektrolytiska celler.

Uppfinningen av dubbelkammar diafragma
elektrolysapparaten (hjärtat i alla Aquacodes™ produkter) markerar ett genombrott i desinfektions, steriliserings och vattenrenings teknik.

Liknande elektrolysapparater har varit kända tidigare, men det var först i slutet av 70-talet som EW teknik utvecklades av det Ryska institutet för medicinsk och vetenskaplig forskning. Tidigare modeller av EW produkter såldes i hela forna Sovjetunionen, i allmänhet för att desinficera vatten och för sterilisering på sjukhus.


Den uppfinning Aquacode™ använder gör det möjligt att avsevärt utvidga dess kommersiella tillämpningar och ger i detta hänseende Aquacode™ en obestridliga fördel över befintliga konkurrenter. Diafragmatekniken (EW) är unik för Aquacode™ och den är patenterad över hela världen.

Aquacode™ celler tillverkas med varierande produktionsvolymer.

 

Allt från 55L /h till 1000L /h Anolyt per cell.

Kombination av celler gör det möjligt att tillverka Aquacode™ enheter med en kapacitet på upp till 6000L Anolyt /h.

 

Anolyten kan antingen doseras direkt i ditt system,
eller alternativt till en ackumulatortank om behovet av
dosering är varierande. Med hjälp av en sensorstyrd doseringspump anpassas doseringen till den biologisk belastningen i ditt system.


Krav på våra system: tillgång till salt, vatten och el.

Generatorerna kan styras av PLC med en
enkel att använda HMI (Human Machine interface) som gör det möjligt för slutanvändaren att exakt kontrollera Anolytens pH-värde och rätt dosering för enviss tillämpning.


Genomsnittlig kostnad för att tillverka 1000 liter av Anolyt i ett europeiska och Nordamerikanska länder är ca 3 EUR.

 

Detta gör vätskan till ett mycket kostnadseffektivt alternativ till många idag använda kemikalier.
 

file2-min.jpg
AQAWHITE2.png
file-1-min.jpg
AQAWHITE2.png
Installation Aquacode.png