top of page

MER OM TEKNIKEN

Hjärtat i Aquacode’s teknik är vår cylindriska cell som är den enda produkten på marknaden med ett dubbelkyldelektrodsystem: anod- och katodelektrodkyld.


Till skillnad från andra elektrolytiska celler separerar ett membran Anolyt och Katolytlösningarna som genereras vid respektive anod och katodkamrarna i cellen. Detta förhindrar att de två strömmarna blandas och bildar en enkel natriumhypokloritlösning vilket är fallet med många andra kommersiellt tillgängliga elektrolytiska celler. Våra celler är modulära och kan plockas isär vid behov. 

Tekniken innehåller komponenter uppbyggt på ett unikt sätt. Till skillnad från andra cylindriska koaxialceller, som idag är de vanligaste så har vår cell optimerats, utformats och utvecklats med en speciell anodgeometri som har möjliggjort integrering av ett dubbelelektrod (anod-katod) kylsystem.

Liknande elektrolysapparater har varit kända tidigare, men det var först i slutet av 70-talet som EW teknik utvecklades av det Ryska institutet för medicinsk och vetenskaplig forskning. Tidigare modeller av EW produkter såldes i hela forna Sovjetunionen, i allmänhet för att desinficera vatten och för sterilisering på sjukhus.


Den uppfinning Aquacode™ använder gör det möjligt att avsevärt utvidga dess kommersiella tillämpningar och ger i detta hänseende Aquacode™ en obestridliga fördel över befintliga konkurrenter. Vår cell är en membrancell som är jongenomsläpplig och separerar vätska men också tillåter jonbyte på grund av porositetsstrukturer. 

Aquacode™ celler tillverkas med varierande produktionsvolymer.

 

Allt från 5L /h till 1200L /h anolyt per cell.

Kombination av celler gör det möjligt att tillverka Aquacode™ enheter med högre kapacitet. 

 

Anolyten kan antingen doseras direkt i ditt system,
eller alternativt till en ackumulatortank om behovet av
dosering är varierande. Med hjälp av en sensorstyrd doseringspump anpassas doseringen till den biologisk belastningen i ditt system.


Krav på våra system: tillgång till salt, vatten och el.

Generatorerna kan styras av PLC med en
enkel att använda HMI (Human Machine interface) som gör det möjligt för slutanvändaren att exakt kontrollera Anolytens pH-värde och rätt dosering för en viss tillämpning.


Genomsnittlig kostnad för att tillverka 1000 liter av anolyt i ett europeiskt och nordamerikanskt land är ca 3 EUR.

 

Detta gör vätskan till ett mycket kostnadseffektivt alternativ till många använda kemikalier idag. 
 

file2-min.jpg
AQAWHITE2.png
file-1-min.jpg
AQAWHITE2.png
Installation Aquacode SV.png
bottom of page