NATURLIGTVIS HELT NATURLIGT

Aircode™ imiterar naturens eget sätt rena luft
genom att tillföra en riklig och balanserad mängd
av positiva och negativa joner.

REN LUFT

Varumärket Aircode™ innefattas idag av joniseringsprodukter som renar luften vi arbetar och lever i.

Aircode™ bidrar till ökad produktivitet, effektivitet, hälsa och välbefinnande genom att leverera energieffektiva, miljövänliga och bakteriereducerande lösningar.

Produkterna skapar ett rent inomhusklimat såväl vid industriella processer som i kommersiella byggnader och publika lokaler.

Produkterna kontrollerar den jonkoncentrationen utan kemikalier eller tillsatser vilket ger ren frisk luft och inga luftburna partiklar.

PARTIKELREDUKTION

- Pappershantering upp till 99% luftburna partiklar

- Metallbearbetning upp till 90% rök, oljedimma

- Plastbearbetning upp till 99% lösningsmedel

- Tryckerier upp till 99% bensen, toulén

- Livsmedelsindustrin upp till 99,9% mögelsporer, lukt och bakterier

Aircode CX-100
Ett fristående, rostfritt aggregat som installeras i taket eller på väggen. Läs mer

Aircode ID AC-500

Reningsverk, sjukhus, industrier, kontor, renrum, fastigheter m.m. Läs mer

Copyright © 2020 MATSECO AB. Alla rättigheter förbehålls.