VERKSAMHETSOMRÅDEN

 • Ventilationssystem

 • Mögel / fuktrelaterade problem

 • Odörproblem

 • Statisk elektricitet

 • Virus

 • Sjuka hus

 • Luft- och vattenburna bakterier

 • Dammpartiklar

 • Sanering

 • Allergier

 • Rök

 • Sterila miljöer

 • Matberedning

 • Alger

Copyright © 2020 MATSECO AB. Alla rättigheter förbehålls.