top of page

TEKNIK

Banbrytande ny teknologi inom sterilisering, desinfektion och vattenrening

ELEKTROLYS JONISERAD- ELLER IONIZED VATTENLÖSNING

Aquacode™ elektrolys Water (EW, EOW eller EO, även känd som elektrolys joniserad vattenlösning eller ionized vattenlösning) -teknik. En process där vanligt vatten och en utspädd saltlösning passerar genom en speciellt utformad elektrolytisk cell, för att ändra salt/ vattenlösningens funktionella egenskaper utan att tillföra reagenser.

 

Aquacode™ lösningarna (anolyt och katolyt) har visat förmåga att:

 • Förstöra mikroorganismer som gråmögelsvamp, salmonella, e-coli, listeria och mjältbrandsporer,

 • Rena vatten och avloppsvatten

 • Rengöra och avfetta

 

Aquacode™ skräddarsyr, marknadsför, monterar och säljer utrustning som kan producera två olika typer av vätskor:

1. Anolyt lösningar som är starkt oxiderande lösningar med pH värden mellan 2,5 ± 8,5 och en Oxidation förmåga (ORP) av 600 till 1200 mV. Anolyt kan potentiellt användas som ett bredspektrum bakteriedödande medel för att döda alla typer av mikroorganismer, inklusive virus, svampar och bakterier.

2. Katolytlösningar är antioxiderande, milda alkaliska lösningar med pH värden från 10,5 till 12,0 och ORP av -600 till -900 mV. Katolytlösningar kan potentiellt användas som avfettningsmedel, rengörings- och tvättmedel.

nature_aquacode.jpg

Baserat på omfattande forskning, som visar att våra produkter, både anolyt och katolyt:

 • Är miljövänliga
 • Inte är giftiga för både människor och djur
 • Inte kräver särskild hantering
 • Är kraftfulla biocider
 • Kan säkert avledas till avloppsvattensystem
 • Är snabbverkande
 • Kan användas i alla typer av desinfektion och rengöringsapplikationer
 • Bleker inte ytor och material vid rekommenderade koncentrationer
 • Kan appliceras i flytande form, som is eller som aerosol (dimma)
 • Inte ger allergiska reaktioner
 • Ger inga biprodukter som är giftiga, skadar miljön eller lämnar syntetiska kemiska rester
 • Kan tillverkas på plats, vilket eliminerar hantering och lagring av kemikalier
 • Kan tillverkas på plats från dricksvatten och koksalt i erforderliga kvantiteter och koncentrationer av aktiva substanser, pH och salthalt (Mineralisering)

 

Anolyt innehåller bland annat Hypoklorsyra som är en mycket potent baktericid. Bakterier som Escherichia coli (E-koli) förlorar sin skadliga verkan på mindre än 100 ms när de utsätts för hypoklorsyra. Escherichia coli (E-koli) är en viktig förorsakare av livsmedelsoch vattenburna infektioner hos människor.

Förutom att döda bakterier är Anolyt effektivt i att bryta ner biofilm, som skyddar bakterierna från inverkan av hypoklorsyran.

Som ett desinfektionsmedel för hårda ytor, har Anolyt sedan mer än ett decennium visat, att även vid daglig användning utvecklar mikroorganismer ingen immunitet mot Anolyt. Detta medför att det är möjligt att använda Aquacode™ utrustningar på ett stort antal områden där man fokuserar på personlig säkerhet och människor och djurs hälsa.

bottom of page