top of page

KONKURRERANDE PRODUKTER

Jämförelse mellan de vanligaste luftreningsmetoderna och hur de fungerar jämfört med Aircode™ teknik.

 

HEPA Filtration

High Efficiency Particulate Air, (högeffektiv luftpartikel) filtrering

 • Veckat filter som har hög effektivitet att fånga partiklar i ventilationssystem eller i recirkuleringssystem.

 • Kan installeras i ventilationssystem eller användas fristående.

 • Påverkar inte smittkällan – filtrerar endast bort förorenad luft.

 • Påverkar inte vissa mögelsporer, bakterier eller virus.

 • Hindrar luftflödet om det installeras i ventilationssystem och ökar energikostnaderna.

 • Kräver underhåll vid ett flertal tillfällen om året för filterbyte.

 

UV (Ultraviolett) rening

 • Desinficering sker genom att luften får passera genom ultraviolett ljus.

 • Kan installeras i ventilationssystem eller användas fristående.

 • Ultraviolett ljus påverkar bara de smittämnen som passerar ljusstrålen.

 • Den omgivande luften påverkas inte.

 • UV förutsätter att smittämnena utsätts för ljusstrålen under tillräckligt lång tid.

 • UV-strålning kan vara farlig för människor

 • Vissa bakterier (t.ex. Aspergillus Niger) är helt resistenta mot UV-strålning.

 • Hindrar inte luftflödet i ett ventilationssystem.

 • Kräver årligt underhåll för byte av lampor

 

"Nålspetsjonisering"

 • Skapar monopolär jonisering som drar till sig partiklarna.

 • Monopolärprincipen använder sig av väggar eller annan intilliggande yta som erforderlig motsatt polaritet.

 • Denna yta drar till sig den laddade motsatta polariteten och medför s.k. "svarta eller smutsiga väggar".

 • Fungerar enbart på ett litet område kring själva enheten.

 • Kräver energiladdningar (25 000 till 40 000 volt) för att producera joner.

 • Inte verksamt mot bakterier, sporer samt VOC:s

 • Skapar okontrollerad produktion av positiva joner som tillsammans med hög energiproduktion bildar ozon.

 • Stör bl.a.. radioutrustning.

 • Kan inte installeras i ventilationssystem.

Aircode_logo_2006.png

"Dammsamlare"

 • T.ex. ett flertal bärbara enheter.

 • Partiklarna fastnar på enhetens metallyta och monopolaritet skapas genom elektrifierade kollektorplåtar.

 • Effektiva bara några centimeter från själva enheten.

 • Bildar ozon.

 • Påverkar inte bakterier, sporer eller VOCer.

 • Kan inte installeras i ventilationssystem.

 

Aircode™ teknik

 • Desinficerar luften genom att producera en kontrollerad mängd positiva och negativa joner som reaktiverar syremolekylerna.

 • Genom att kontrollera de positiva och negativa jonerna och genom den låga energiladdningen (2 000 till 3 000 volt), bildas inte en farlig mängd ozon.

 • Verksam mot bakterier, mögelsporer, VOCer och partiklar.

 • Påverkar smittkällan

 • Kan installeras i ventilationssystem

 • Hindrar inte luftflödet om det installeras i en ventilations- anläggning.

 • Kräver årligt underhåll för utbyte av rör.

bottom of page