top of page

OM AIRCODE™

Luft som vi mår bra av innehåller en jämn och riklig balans mellan positiva och negativa joner.

HUR FUNGERAR TEKNIKEN?

Aircode™ tillför inomhusluften negativa och positiva joner genom användning av kall plasmareduktion. De negativa jonerna drar sig till positivt laddade partiklar i luften och gör att de luftbundna partiklarna klumpar ihop sig för att sedan falla mot underlaget med hjälp av den ökade tyngden. Där binds de sedan och kan lätt avlägsnas genom vanlig städning. Metoden kan användas för att rena luften från alla typer av partiklar. Därmed har man minskat föroreningarna i luften och vi hindras från att andas in dem.

När jonerna neutraliseras separeras de molekyler som hållit samman partikeln och den ursprungliga sammansättningen är borta. Det här innebär att tex odörer och bakterier försvinner. De positiva jonerna som tillsätts gör att miljön kontrolleras. Om inte positiva joner skulle tillsättas skulle alla partiklar fastna på tex väggar, människor och andra saker.

Det bildas mycket positiva joner i vår närmiljö vid uppvärmning eller nedkylning av luft med AC (air condition) och vid dataskärmar och andra monitorer. Syntetiska material i gardiner, kläder och dylikt drar också till sig negativa joner och lämnar kvar en luft som är mindre lämplig att befinna sig i.

nature_aircode7.jpg

Luften som vi mår bra av bildas genom positiva och negativa joner. Därför använder sig Aircode™ av en biopolär joniseringsteknik som förutom att rena luften även balanserar upp luften så statiska urladdningar (statisk elektricitet) inte förekommer.

AIRCODE21.png
ION22.png

1. INKOMMANDE FÖRORENAD LUFT

2. JONISERING PÅ INSTÄLLD NIVÅ

3. BIPOLÄR JONISERING

4. REAGERAR MED DAMM, ODÖRER, VIRUS, BAKTERIER

5. AIRCODE HAR SKAPAT ETT RENARE INOMHUSKLIMAT

Fördelar med Aircode™:

 

  • Reducerar damm- och mögelpartiklar. Binder föroreningarna som ökar i storlek och massa, sjunker till golvet eller fastnar i filter, vilket rengör luften som vi andas.

 

  • Reducerar statisk elektricitet. Neutraliserar luften och eliminerar statiska laddningar.

  • Reducerar dålig lukt. Bryter ner lukt vid källan och eliminerar den.

 

  • Reducerar VOC (flyktiga organiska föreningar). Bryter ned giftiga gaser från farliga kemikalier som rengöringsprodukter, bekämpningsmedel, färger, lösningsmedel.

 

  • Reducerar bakterier och virus. Eftersom bipolära joner påverkar bakterier och virus skyddar du dig från sjukdomar.​​

 

  • Minimalt underhåll. Byt helt enkelt ut Aircode™ -rören efter ca 9000 timmar.

bottom of page