1. INKOMMANDE FÖRORENAD LUFT

2. JONISERING PÅ INSTÄLLD NIVÅ

3. BIPOLÄR JONISERING

4. REAGERAR MED DAMM, ODÖRER, VIRUS, BAKTERIER

5. AIRCODE HAR SKAPAT ETT RENARE INOMHUSKLIMAT

Fördelar med Aircode™:

 

  • Reducerar damm- och mögelpartiklar. Binder föroreningarna som ökar i storlek och massa, sjunker till golvet eller fastnar i filter, vilket rengör luften som vi andas.

 

  • Reducerar statisk elektricitet. Neutraliserar luften och eliminerar statiska laddningar.

  • Reducerar dålig lukt. Bryter ner lukt vid källan och eliminerar den.

 

  • Reducerar VOC (flyktiga organiska föreningar). Bryter ned giftiga gaser från farliga kemikalier som rengöringsprodukter, bekämpningsmedel, färger, lösningsmedel.

 

  • Reducerar bakterier och virus. Eftersom bipolära joner påverkar bakterier och virus skyddar du dig från sjukdomar.​​

 

  • Minimalt underhåll. Byt helt enkelt ut Aircode™ -rören efter ca 9000 timmar.

Copyright © 2020 MATSECO AB. Alla rättigheter förbehålls.