top of page

Skolor & universitet

Outside the School
High School Exteriör
I klassrummet
klassrum
AIRCODE21.png

Vi kan göra inomhusluften säkrare för studenter och lärare 

Partiklar, damm, virus, bakterier, mögelsporer och luktreducering i skolor, universitet och andra offentliga lokaler bör vara en av de viktigaste aspekterna för att skapa en hälsosam, produktiv atmosfär.

 

Våra Aircode luftreningsprodukter kan enkelt installeras antingen direkt i befintliga ventilationssystem eller våra stationära och väggmonterade enheter för att binda ihop och neutralisera partiklar i luften.

IMG_5606-min.jpg

Stockholm

Fotbollträningsanläggning

AIRCODE IDAC-550 installerat i ventilationssystem på en träningsanläggning för ett professionellt fotbollslag i Sverige. 

Tilluft 22-min.jpg

Stockholm

Skola 

AIRCODE IDAC-550 installerat i ventilationssystem hos en skola i Stockholm, Sverige.

Tjörns sparbank tilluft-min-min.jpg

Gothenburg

Bank

AIRCODE IDAC-550 installerat i ventilationssystem hos en bank på Tjörn, Sverige.

ION22.png
IDAC500 TP.png

1. INKOMMANDE FÖRORENAD LUFT

2. JONISERING PÅ INSTÄLLD NIVÅ

3. BIPOLÄR JONISERING

4. REAGERAR MED DAMM, ODÖRER, VIRUS, BAKTERIER

5. AIRCODE HAR SKAPAT ETT RENARE INOMHUSKLIMAT

Fördelar med Aircode™:

 

  • Reducerar damm- och mögelpartiklar. Binder föroreningarna som ökar i storlek och massa, sjunker till golvet eller fastnar i filter, vilket rengör luften som vi andas.

 

  • Reducerar statisk elektricitet. Neutraliserar luften och eliminerar statiska laddningar.

  • Reducerar dålig lukt. Bryter ner lukt vid källan och eliminerar den.

 

  • Reducerar VOC (flyktiga organiska föreningar). Bryter ned giftiga gaser från farliga kemikalier som rengöringsprodukter, bekämpningsmedel, färger, lösningsmedel.

 

  • Reducerar bakterier och virus. Eftersom bipolära joner påverkar bakterier och virus skyddar du dig från sjukdomar.​​

 

  • Minimalt underhåll. Byt helt enkelt ut Aircode™ -rören efter ca 9000 timmar.

bottom of page