Copyright © 2020 MATSECO AB. Alla rättigheter förbehålls.

Med Aqua4Power™ vätska för desinfektion som säljs i flaskform önskar vi er varmt välkomna till morgondagens desinfektionvätska. Med den aktiva substansen hypoklorsyra elimineras virus upp till 99,9% inom några sekunder.

Baserat på omfattande forskning, som visar att vår produkt Aqua4Power™:

 • Är miljövänlig

 • Inte är giftig för varken människor och djur

 • Inte kräver särskild hantering

 • Är kraftfulla biocider

 • Kan säkert avledas till avloppsvattensystem

 • Är snabbverkande

 • Kan användas i alla typer av desinfektion och rengöringsapplikationer

 • Bleker inte ytor och material vid rekommenderade koncentrationer

 • Kan appliceras i flytande form, som is eller som aerosol (dimma)

 • Inte ger allergiska reaktioner

 • Ger inga biprodukter som är giftiga, skadar miljön eller lämnar syntetiska kemiska rester

 • Kan tillverkas på plats, vilket eliminerar hantering och lagring av kemikalier

 • Kan tillverkas på plats från dricksvatten och koksalt i erforderliga kvantiteter och koncentrationer av aktiva substanser, pH och salthalt.

Hypoklorsyra är det aktiva ämnet som har en kraftigt dödande effekt på tidigare varianter inom coronavirus på 15-30 sekunder. Dödar upp till 99,9% vilket minimerar risken för spridning av viruset.

Produkten är vattenbaserad och inte giftig, irriterande eller skadlig för människan.

För frågor och rekommendationer, vänligen ring: 031-70 60 980 eller fyll i följande formulär.