top of page

Aqua4power - framtidens desinfektionsvätska som är framställt av vatten och salt med en aktiv substans av hypoklorsyra. 

Den aktiva substansen hypoklorsyra eliminerar virus upp till 99,9% på 15-30 sekunder. 

Hypoklorsyra är ett naturligt förekommande ämne som produceras i våra vita blodkroppar för att bekämpa bakterier och inflammationer efter en infektion. HOCl ger en unik kraft att utrota farliga organismer utan att skada våra celler. HOCl är ett av de enda medlen som kan läka våra sår samtidigt som de är dödliga för nästan alla kända farliga bakterier och virus som hotar vår hälsa.

Image by Martin Sanchez

Bevisad effekt mot coronavirus: Aqua4power har testats mot SARS-CoV-2 i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Viruset exponerades för Aqua4power direkt ur flaskan och effekten testades mot 15, 30 och 60 sekunder.

Redan efter 15 sekunder hade det aktiva viruset reducerats med 99,9% och inte längre smittsamt.

Vid 100 ppm efter 60 sekunder reducerades 99,97% och vid 500 ppm reducerades 99,99% på 30 sekunder.

 

Hypoklorsyra världen över är testat och effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer inklusive sporer, bakterier och andra virus (inneslutna och icke-höljda).

Aktiv substans: Aktivt klor frisatt från hypoklorsyra

Innehåll 500 ppm: Vatten 99,75%, natriumklorid (salt) 0,2% och blandade oxidanter 0,05%, hypoklorsyra, natriumhypoklorit  (HCIO och NaCIO). Bryts ned till vatten och salt efter utgångsdatum. pH 6,5 - 6,7

Hållbarhet: Upp till 12 månader från produktionsdatum.

 

Anvisningar: Desinfektionsmedlet appliceras och lufttorkas. Behöver inte torkas av.

MADEINSWEDENLOGO-min.png
Aqua4Power - logo (RGB transparent) NEW1
100ml 20210211-min.png
A4P 500ml-min (3).png

Använd Biocider säkert. Läs alltid etikett- och produktinformation före användning.

Aqua4power inaktiverar 99,9% av SARS-CoV-2 vilket minimerar risken för spridning av viruset.

 

Aqua4power är ett effektivt desinfektionsmedel mot mikroorganismer som virus, bakterier och biofilm.

Testad av SVA mot SARS-CoV-2

Är snabbverkande med låg kontakttid

Bryter ner och förhindrar biofilm i ledningar

Effektivt mot legionella, listeria, salmonella

Kan appliceras i flytande form, som is eller som aerosol (dimma)

Inte ger allergiska reaktioner

 

Studier:

- Hypochlorous Research Papers Register

A4P 5L DUNK-min.png

Använd Biocider säkert. Läs alltid etikett- och produktinformation före användning.

512px-ECHA_Logo.svg.png

Artikel 95-listan Biociddirektivet

MATSECO AB ÄR REGISTRERADE PÅ ARTIKEL 95 ENLIGT ECHA

BIOCIDFÖRTECKNING FÖR OMRÅDE PRODUKTTYP PT1-5.

PRODUKTEN ÄR GODKÄND FÖR NYTTJANDE ENLIGT ECHA

BIOCIDFÖRTECKNING ARTIKEL 95 FÖR OMRÅDE PRODUKTTYP PT2-5.

  • PT2 – Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur.

  • PT3 – Desinfektionsmedel för veterinärhygien.

  • PT4 – Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.

  • PT5 – Desinfektionsmedel för dricksvatten.

 

DISPENS GÄLLDE FÖR PT1 TILL SEPTEMBER 2021.

  • PT1 – Desinfektionsmedel för mänsklig hygien.

För frågor och rekommendationer, vänligen ring: 031-70 60 980 eller fyll i följande formulär.

Tack för ditt meddelande!

bottom of page