top of page

APPLIKATIONER
1) mjölkproduktion och mejeriindustrin
2) kött, fisk och kycklingindustrin
3) rengöring på plats (CIP) för livsmedels och dryckesindustrin
4) jordbruk, grönsaks och blomsternäringen
5) lantbruk med boskap, häst eller kycklinguppfödning
6) dricksvattendesinfektion och avloppsvattenrening
7) behandling av barlastvatten på fartyg
8) vattenbruk
9) hälso-och sjukvården
10) olje-och gasindustrin
11) vattenrening för kyltorn och kylsystem
12) simbassänger, desinficering av vatte
13) Veterinärvård


Aquacode™ har fokuserat på dessa marknader, eftersom vi vet att vi har konkurrensfördelar för varje av dessa marknader, är en ledande strategisk industri partner, eller så kan vi skapa ett attraktivt mervärde för våra kunder.

 
Bryggeri- och dryckesindustrin
Aquacode™ desinfektionsmedelsaggregat kan användas för ett antal olika applikationer som att desinficera processvattnet, tunnelpastörisörer, flasktvätt och rengöring av transportband och transportsystem. Användningen av ett Aquacode
aggregat resulterar i betydande besparingar eftersom det tillåter processer att köras vid lägre temperaturer och att vattnet kan återvinnas.


Kyltorn och dammar
Anolyt, tillverkad på plats med våra aggregat, håller effektivt kontroll på legionella och andra bakterier för att upprätthålla en säker och hälsosam miljö. Det kraftfulla desinficeringsmedlet förstör också biofilmen och är inte mer korrosiv än vanligt kranvatten.


Avloppsvattenrening
Genom att tillföra Anolyt till avloppsvatten, kan man minska den bakteriella belastningen utan att förorena miljön.


Livsmedels och mejeriindustrin
Då Anolyt är giftfritt är det godkänt för användning i livsmedelsindustrin för desinfektion för ett stort antal områden, inklusive beredning, rörsystem, transportsystem och förpackningslinjer.


Kött och charkuteri industrin
Bakteriell kontaminering av kött är ett ständigt och aktuellt problem. Aquacode™ kan med hjälp av sin kraftfulla Anolyt lösning sättas in där det är behov av ytrengöring och desinfektion. T.ex beredningsmaskiner, packlådor och transportsystem, men utan de problem som är förknippade med traditionella klorbaserade kemikalier.


Tvätt av frukt och grönsaker
Anolyt är ett mycket effektivt desinfektionsmedel för tvätt av frukt och grönsaker, både hela och skurna. Den ökar hållbarheten och ger konsumenterna en säkrare produkt.


Trädgårdsodling
Dimning eller sprayning av växthus med Anolyt ger en effektiv kontroll av bakterier och alger. Desinfektion av bevattningsvattnet ger bättre plantor och större tillväxt. Bättre motstånd mot ogräs, mögelsvampar, olika parasiter
och sjukdomar. Bättre produktkvalitet på skörden utan ytterligare användning av gödningsmedel.


Dricksvatten
Anolyt är godkänt för användning som desinfektionsmedel för dricksvatten och ger ett vatten som är säkert för konsumtion, utan den obehagliga lukt och smak som man känner i samband med konventionell klordesinficerad vattenrening.


Simbassänger
Anolyt tillverkad på plats kan säkerställa en trygg bassängmiljö utan obehaglig lukt eller svidande ögon, effekter man känner av vid traditionella klorbaserade vattenbehandlingar. Det är också säkrare för personalen, eftersom de inte behöver hantera potentiellt farliga kemikalier.

 

Hotell och offentliga lokaler
Legionella är ett stort hälsoproblem i lokaler med stora vattensystem där t.ex duschar inte används ofta, som hotellrum under lågsäsong. I de oanvända områdena kan legionella och andra hälsofarliga bakterier bildas och växa till i vattensystemet. Genom att koppla ett Aquacode™ aggregat till sitt vattensystem kan man förhindra legionella ,utan kostsamma högtemperaturspolningar av ledningsnätet.


Fisk och skaldjur
Anolyt har visat sig vara mycket effektiv i att eliminera bakterier som kolera och E-coli Användande av Anolyt vid hantering av fisk och skaldjur, ger konsumenterna en säkrare produkt.


Sjukvårdsinrättningar
Anolyt är ofarligt för hälsan och är inte korrosivt, vilket gör den idealiskt för sterilisering av medicinsk utrustning ,för att förhindra bakteriella infektioner. Kall sterilisering av medicinska instrument, rengöring av ytor, inklusive
väggar, möbler och golv. Kan användas vid desinfektion av sjukhustvätt. Desinficering av luften genom dimning med Anolyt eliminerar / minskar användningen av kemikalier.


Lantbruk och boskapsuppfödning
Anolyt används för allmän desinfektion och städning av ytor och utrustning. Genom att dimma Anolyt får man en bra kontroll på aeroba och anaeroba bakterier. Med Anolyt som dricksvattentillsats främjas foderassimilation och allmän hälsa (minskar dödlighet). Garanterar eliminering av hudparasitsjukdomar.


Jordbruk
Användningen av Anolyt i jordbruket kan resultera i en ökad avkastning och en förbättrad djurhållning genom att eliminera bakterier i djurens dricksvatten och foder.


Veterinärmedicin
Ökar vitalitet och motståndskraft, förbättrar fertiliteten. Behandling av juverinflammation, diarré och andra infektioner utan kemiska preparat. Behandling av foder med Anolyt ökar fodervärdet. Minskar djurens anspänning. Ökar djurens tillväxt och avkastning. Ger en effektivt kontroll och är ett botemedel för de allvarligaste sjukdomarna.


Olje-och gasindustrin
Anolyt- och Katolytlösningar används för att stimulera och förbättra olje- och gasproduktion och för att förbättra prestanda på borrvätskor. Anolyt är ett mycket effektivt alternativ till baktericider, som inte är biologiskt nedbrytbara eller är bioackumulativa. Anolyt är en selektiv baktericid som eliminerar bakterier, som påskyndar korrosion samtidigt som de är ofarliga för människan.


Marina industrin
Aquacode™ aggregat som producerar Anolyt, är lämpliga för sterilisering av dricks- och ballastvatten ombord på fartyg. Anolyt kan också blandas i vatten som används till is för fiskerinäringen för att öka produkternas hållbarhet och ge en säkrare produkt.

AQA1.png
bottom of page